RIKy:n vuosikokous 2016

Vuoden 2016 vuosikokous pidettiin
"perinteiseen aikaan" II pääsiäispäivänä
Villa Göösissä.
Lue pöytäkirjasta päätökset, suunnitelmat
ja henkilövalinnat.